Vision og handling

Der er stadig meget at gøre for at sikre Gudenåens miljø. Fremtiden handler om fortsat at mindske udledning af næringsstoffer og sikre åen mod klimaændringer.

Vandstrøm og istapper i fisketrappen ved Klostermølle Mere vand både vinter og sommer. Det er forventningen til Gudenåens fremtid. Foto: Jens Muff Hansen, Naturplan.

Der ligger især en stor opgave i at fortsat at mindske udledningerne af næringsstoffer fra dyrkede arealer langs vandløbene i Gudenåens opland.

Fremtiden vil også byde på store opgaver med at få klimatilpasset Gudenåen, så vi kan håndtere fremtidens regnvand på en god måde - hvis der som forventet kommer mere nedbør og flere skybrud.

Du kan læse mere om det fremtidige arbejde på disse sider.