Gudenåkomitéen

Gudenåkomitéen er et samarbejde mellem kommunerne langs Gudenåens hovedløb. Komitéen rådgiver om benyttelse og beskyttelse af Gudenåens vandsystem.

Gudenåen ved Vejsende i Uldum Kær

Gudenåen binder sammen og kræver fælles indsats og samarbejde. Her ses åen ved Vejsende i Uldum Kær. Foto: Jens Muff Hansen, Naturplan.

En lang å kræver samarbejde

Gudenåen løber gennem syv kommuner. Og hele oplandet medregnet vandløbene ned mod Randers Fjord, berører i alt 13 kommuner.

Forvaltningen af et så stort og tværgående naturområde kræver et effektivt samarbejde både mellem myndighederne og med borgerne.


Natur og miljø

Med en omfattende undersøgelse af Gudenåens natur og miljø i årene 1973-75 blev det første skridt taget hen mod et fælles samarbejde om Gudenåen.

Beskyttelse og forbedring af Gudenåens natur og miljø er stadig i højsædet. Desuden er behovet for at aflede vand fra by og land i de senere år kommet ekstra meget i fokus på grund af klimaændringerne.

Kultur og friluftsliv

Desuden arbejder kommunerne bl.a. via Gudenåsamarbejdet sammen om at bevare de talrige kulturhistoriske værdier, der knytter sig til Gudenåen, og om at udvikle naturoplevelser, friluftslivet og turismen langs med åen.

Alt sammen med udspring i det samarbejde, der for alvor begyndte med miljøundersøgelserne tilbage i 1970’erne.
Se mere

Fold alle ud

Kommunerne langs Gudenåen

Kort med Gudenåen og kommunegrænser

Kommunerne langs Gudenåen

Gudenåens vandsystem dækker et stort område med 13 kommuner. De syv kommuner langs hovedløbet  er nuværende medlemmer af Gudenåkomitéen. De er vist med grønne navne på kortet. Kort: Stig Bachmann Nielsen, Naturplan.

Læs mere om Gudenåkomitéen