Vores brug af Gudenåen

Der er mange forventninger til de funktioner, som Gudenåen skal opfylde. Forventningerne afspejler, hvordan vi bruger åen.

Folk, der går tur langs kanalen ved Klostermølle På tur langs kanalen ved Klostermølle. Foto: Lars Nygaard.

Mere end blot en å

Gudenåen har mange funktioner, den skal opfylde i rollen som den gode å.

Åen skal aftage vandet fra vores omgivelser og samtidig være et sundt og godt levested for planter og dyr.

Og åen skal give os muligheder for at opleve den rige natur og den enestående kulturhistorie, som er forbundet med dens vandveje.