Et bedre miljø

Der er sket store forbedringer af Gudenåens miljø siden 1970'erne og 1980'erne. Men der er stadig lang vej, før miljøet i søerne og Randers Fjord igen opnår god økologisk tilstand.

Luftfoto, der viser striber af blågrønalger i Brassø Det ser flot ud, men det er et tegn på, at der stadig udledes for mange næringsstoffer til søerne. Brassø med striber af blågrønalger sidst på sommeren. Foto: Lars Nygaard.

Forbedringer...

Der er de senste årtier gjort meget for miljøet i Gudenåen.

Man ser ikke længere blod fra slagterier og affald fra toiletter flyde i åen, når vandløbene holdes vedlige sker det miljøvenligt, så der også er plads til planter og dyr, og næsten alle store spærringer, som hindrer fisk og smådyr i at komme frem og tilbage i åen, er i dag fjernet.

... men stadig meget, der skal gøres

Men der er stadig store problemer med udledning af alt for mange næringsstoffer, især fra landbrugsarealer.

På disse sider kan du læse mere om åens miljø og hvad der gøres for at forbedre miljøet. Vejen frem er især at lade vandløbene oversvømme ådalene og på den måde komme af med mange af næringsstofferne.