Åens dynamik

Planter, dyr og miljøet påvirker hele tiden balancen i Gudenåen. Nogle gange sker ændringerne i overraskende retninger og omfang.

Foto, der vise stime af skaller nede i vandet Skaller i flok i rent og klart vand. Foto: Lars Nygaard.

Hvor hurtigt kan ørrederne igen indtage genskabte stryg i vandløbene? Er klart vand bare fint og helt uden problemer?

Og hvad sker der mon, når nye arter som vandremuslinger breder sig i Gudenåens vandløb og søer?

Det er nogle af de spørgsmål om åens dynamik, du kan få svar på her på siden.